Word donateur

Elke dag overlijden er 2 mensen door een verkeersongeval... Aandacht voor veilig verkeer is dus van levensbelang!

Al 85 jaar werkt Veilig Verkeer Nederland aan verkeersveiligheid in Nederland. Daarbij zijn we als vereniging ook afhankelijk van financiële bijdragen van leden en donateurs. Helpt u mee?

  • Geef een eenmalige gift: Steun ons werk met een eenmalige bijdrage. Maak uw gift over via ons formulier of naar IBAN NL27 INGB 0656728140 t.n.v. Veilig Verkeer Nederland in Amersfoort.
  • Word donateur: Steun ons werk met een vaste gift per maand of jaar. Dat kan al vanaf € 2,50 per maand of € 15,00 per jaar! Met uw vaste bijdrage geeft u ons zekerheid voor de toekomst.
  • Doe een periodieke schenking: Wilt u het werk van Veilig Verkeer Nederland een aantal jaren achter elkaar steunen én in aanmerking komen voor maximaal belastingvoordeel? Doe een periodieke schenking en uw gift is 100% aftrekbaar! Zo kunt u ook meer geven, zonder dat het u iets extra’s kost! Bij een periodieke schenking legt u in een schenkingsovereenkomst vast welk vast bedrag u aan ons wilt schenken voor een periode van minimaal 5 jaar. Dat kan tegenwoordig zonder tussenkomst van een notaris!
  • Neem ons op in uw testament: Wilt u het werk van Veilig Verkeer Nederland steunen, ook als u er niet meer bent? Neem Veilig Verkeer Nederland op in uw testament. Bijvoorbeeld via een legaat of een erfstelling. Lees hier meer over de mogelijkheden.

Heeft u vragen over donaties of schenkingen of bent u op zoek naar een concrete bestemming voor uw gift? Neem dan contact op met Gerco Hebbink, g.hebbink@vvn.nl.

Fiscaal aftrekbaar

Veilig Verkeer Nederland is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI-instelling). Daarom zijn uw giften aan ons onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar van de belasting. Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:

  • Het totaal van alle giften (de giften aan Veilig Verkeer Nederland en andere goede doelen mogen bij elkaar worden opgeteld) in één belastingjaar is tussen de 1% en 10% van uw verzamelinkomen. Het bedrag dat hiertussen zit is aftrekbaar;
  • Het totaalbedrag van alle giften bedraagt minimaal 60 euro;
  • Doneert u via een periodieke schenking, dan is uw gift 100% fiscaal aftrekbaar!

Meer weten over uw gift en belastingaftrek? Klik hier voor meer informatie erover van de Belastingdienst of neem contact op met Hermy Grappenhaus; via 088 52480800 of H.Grapperhaus@vvn.nl.

Opzeggen?

Wilt u geen donateur meer zijn? Dat vinden we uiteraard erg jammer. Uw steun maakt ons werk mede mogelijk! Neem voor het opzeggen van uw donateurschap contact met ons op via 030-8080655.